Follow us on
 
 
Donate

Personal Information

Title
Last Name * 
Middle Initial
First Name * 
Gender * 
Age Group * 
Country of Residence * 
Address * 
City * 
State * 
Zip/Postal Code * 
Email ID * 
Contact Phone Number * 
Donation Amount * 
$
Top Donors
$10000 and up
Dr. & Mrs. Ganesh Bhat & Business Associates $40,000
Dr. Gopal & Pratibha Bhandarkar $31,101
Anonymous Donor $30,000
ICICI Bank $25,000
North American Konkani Association (NAKA) $20,000
Elegant Affairs (Sharda Shenoy & Shobha Rao) $15,000
Ravi & Sharada Shenoy $10,000
Dr. Vijaykumar & Prema Rao $10,000
Devanand Kini $10,000
10  Arun & Dr Geetha Heble $10,000
$5000 and up
Mohan & Vasumathi Pai $5,716
Dr Vasant & Kirti Acharya $5,700
Ravi & Asha Baliga $5,480
Dr Chandrakanth & Nandana Bhakta $5,101
Vasanth & Poornima Bhat $5,101
Suresh & Usha Shenoy $5,101
Mr Suren & Dr. Vidya Kamath $5,000
Dr. Ajanta & Mr.Sanjay Vinekar $5,000
Ajit & Babita Prabhu $5,000
10  Anonymous donor from New York $5,000
11  Dr. Surathkal Vaman & Jyothi Shenoy $5,000
$1000 and up
Xavier University School of Medicine $5,000
Queens Medical Services $4,000
Abrams & Fensterman $4,000
Dattanand & Shantha Bhat Mumbai $4,000
Arun & Mrs Sheela Manelkar $3,001
Dr. Vasudev & Dr. Shaila Nayak $3,000
Siri Smith $2,500
Parmanand & Neeta Balsaver $2,500
Kalpana Bhandarkar & Vinodh Bhat $2,500
10  Deepak & Protima Bhandarkar $2,250
11  Ramesh & Pratibha Kamath $2,150
12  Ravi & Vidya Nayak $2,001
13  Rajesh & Radhika Mallya $2,000
14  Doshi Diagnostic Imaging Services $2,000
15  Acharya Jana and Padma $2,000
16  Sunil Bhandarkar, M.D. $2,000
17  Milind & Archana Gokern $1,775
18  Dr. Prashant & Hira Lotikar $1,701
19  Damodar & Shobha Baliga $1,700
20  Jnaneshwar & Vidya Nayak $1,650
21  Gurudatt & Poornima Kamath $1,501
22  Dr. Om and Mrs. Devki Nayak $1,501
23  Dr Vasudev & Shobha Shenoy $1,500
24  Sandesh & Sahana Bhat $1,500
25  Dinesh & Vidya Kagal $1,500
26  Ganesh & Dr Sunila Pandit $1,500
27  Dr. Veena Nayak & Dr. Ram Aribindi $1,500
28  Dr. Pradeep & Geetha Bhandarkar $1,495
29  Ashok & Ranjana Kulkarni $1,450
30  Raghu & Sahana Pai $1,425
31  Mukund & Lalitha Kamath $1,405
32  Dr. Maitreya & Nina Padukone $1,300
33  Veena & Sadanand Nayak $1,259
34  Arkal & Vasanthi Shenoy $1,200
35  Ananth & Sulatha Prabhu $1,200
36  Krishna & Savithri Kamath $1,200
37  Anonymous $1,151
38  Raghu R Prabhu $1,125
39  Dr Purander Mallya $1,110
40  Dr Narayan & Nirmala Nayak $1,045
41  Sameet & Maya Koppikar $1,019
42  Dr Surendra & Shalini Shenoy $1,001
43  Divakar & Usha Pai $1,001
44  Ganesh Pai $1,001
45  Chandrakanth & Geetha Shanbhag $1,001
46  Yeshwant & Vasanthi Baliga $1,001
47  Dr. Bharathi Nayak $1,000
48  Panambur M. and Mitra $1,000
49  Anita & Subhash Bhujle $1,000
50  DDK & Co, LLP $1,000
51  Ridgewood Pharmacy (Mediciti Drugs) $1,000
52  Fresenius Medical Care $1,000
53  Geeta & Pramod Mavinkurve $1,000
54  Vinatha Pai and Vishwanath Shenoy $1,000
55  Ramesh & Savithri Kamath $1,000
56  Santosh & Jaymini Kamat $1,000
57  Vinayak & Dr. Radha Kudva $1,000
58  Dr. Gajanan & Pramila Shanbag $1,000
59  Dr. Mohan & Shamal Beltangady $1,000
60  DR Suresh & Prathiba Baliga $1,000
61  Dr Ramdas & Savithri Kamath $1,000
62  Vishwanath & Veena Shenoy $1,000
63  Ananth & Kaveri Shenoy $1,000
64  Anonymous $1,000
65  Dr. Jayant & Pratima Baliga $1,000
66  Dr. Surendra & Shobha Basti $1,000
67  Sudha & Dr. Vasanth Pai $1,000
68  Balachandra & Vijaya Pai $1,000
69  Dr Suresh & Pratibha Baliga $1,000
70  Konkani Sabha $1,000
71  Sumana and Gopinath Mallya $1,000
72  Chandrakant & Sheila Mahale $1,000
73  Vindhya Bhat & Sri Raman $1,000
74  Srinivas & Prabha Baliga $1,000
75  Deodatta & Rupa Wadke $1,000
76  Suchita Naik $1,000
77  Narasinha & Shantha Kamath $1,000
78  Bhaskar & Lakshmi Shenai $1,000
$500 and up
Sujata & Arun Kamat $800
Arun & Sujata Kamath $800
Pandurang Prabhu $750
Dr. Mallapur S Rao $750
Ramanand & Lata Kini $650
Bharat & Suman Shiralkar $650
Ramesh & Abirami Kamath $600
Narasinha Nayak $571
Dr Satish & Suman Nayak $525
10  Ashok Shenoy $505
11  Konkani Association Southern California $501
12  Mrs. Chitra M Bhat $501
13  Dr. Prakash Niddodi Nayak $501
14  Ramdas & Sudha Pai $501
15  Ramanath & Shobha Pai $501
16  Usha Kamath $501
17  Balakrishna & Indumathi Pai $501
18  Rathnakar & Jayanthi Pai $501
19  Vittalrai Bhat $501
20  Dr. Vivek Ullal $501
21  Dr. Prabhakar Baliga $501
22  Dr. Pradeep & Dr. Laxmi Prabhu $501
23  Vosudesh & Susmita Pai $501
24  Jayaraman & Jayashree Rao $500
25  Seneca Consulting Group $500
26  Arvind & Anasthasia Pai $500
27  Mrs. Sneha & Dr. Vilas A Prabhu $500
28  Usha & Dinkar Bhat $500
29  Mr. Vrinda & Satish Kamath $500
30  Divakar Kamath $500
31  Satish & Vrinda Kamath $500
32  Dr. Robert & Priti Baliga Rainer $500
33  Samir Baliga $500
34  Narula Realty Management $500
35  Banur Dhruvakumar $500
36  Dr. Ashok & Sudha Rao $500
37  Dr. Ramdas & Lata Padiyar $500
38  Raj & Sangeeta DeDatta $500
39  Ramesh & Roopa Nayak $500
40  Shantharam & Anita Pai $500
41  KN & Jayashree Pai $500
42  Mr. Ashok Bhatt $500
43  Rekha & Mohan Kamath $500
44  Raghu & Rakhee Prabhu $500
45  Anil & Sunitha Kini $500
46  Radhakrishna Baliga $500
47  Ravindra Nayak $500
48  Ramesh & Malathi Padiyar $500
49  Prabhakar Baliga $500
50  Radhakrishna Baliga $500
51  Dr Ravi & Pushpa Baliga $500
52  Dr. Pandurang & Shobha Kini $500
53  Satish & Rekha Kamath $500
54  Pandurang & Sunitha Kini $500
55  Sathish & Rekha Kamath $500
56  Dr Ramdas & Udaya Kamath $500
57  Sudhir & Ranjana Golikeri $500
58  Pankaj & Asha Dhume $500
59  Mr. M. Dilip Bhandarkar $500