1202 Registered Attendees

Days

Hours

Min

sec

 

Opening Ceremony - Kodiyal Baab & Ammani

Choreography & Production:

Guru Dr. Sanjay Shantaram

 

Music:

Praveen D Rao

 

Story & Direction:

Dr. Vivek & Gayathri Shanbhag

  

Dialogues & Screenplay:

Dr. Vivek Shanbhag, Nalin Pai, Nithin Pai, Sachin Shanbhogue, Balaji & Deepa Shenoy, Shloka Kini

Songs:

Ranjana Kulkarni, Veena Kamath, Aruna Acharya, Venkatesh Shanbhag, Balaji & Deepa Shenoy, Shloka Kini

Voice Actors not acting on stage:

Nalin Pai, Gopika Pai, Anirudh Pai, Gayathri Shanbhag

 

Stage Actors:

Dr. Vivek Shanbhag, Sanjana Shenoy, Kunal Kodikal, Arun Kallianpur, Khushi Kodikal, Sheela Kallianpur, Omkar Shanbhag, Shruthi Kamath, Neil Shenoy, Archana Gokarn, Milind Gokarn, Madhuri Gaitonde, Raghu Pai, Anjali Pai, Venu Pai, Aisha Pai, Shweta Shenoy, Ajay Shenoy, Ramchandra Shenoy, Shloka Kini.

Audio Visual Engineers:

Vinay Hemmady, Manohar Gurpur, Santosh Sajip, Sudhir Bhat, Medha Acharya

 

Dance Coordinators/Teachers:

Samidha Satyam, Devika Kamath, Shruthi Kamath, Sanjay Prabhu, Medha Acharya, Anjali

Konkani Dancers:

Sanjay Prabhu, Manohar Kamath, Ramchandra Shenoy, Ajay Shenoy, Mihir Acharya, Vijay Pai, Ramesh Shenoy, Devika Kamath, Sujata Kamath, Kumuda Shenoy, Veena Kamath, Deepa Shenoy, Madhuri Kasbekar, Gayathri Shanbhag, Mangala Pai, Archana Bhat, Preeti Kodikal, Ranjitha Kamath, Namrata Shenoy, Kavita Pai, Rekha Baliga, Vijay Pai, Manohar Kamath, Kunal Kodikal, Khushi Kodikal, Urvi Pai, Leela Shenoy, Kaya Shenoy, Shraddha Shenoy, Nived Samsi, Ninarika Samsi, Acintya Shenoy, Avani Sajip, Shruthi Kamath, Medha Acharya, Shweta Shenoy, Raksha Shenoy, Nina Shenoy, Ananya Kamath, Meera Hatangadi, Esha Kamath, Saanvi Bhat, Ritika Bhat, Niya Shenoy, Meghna Shenoy, Divya Nayak